HỖ TRỢ - BẢO HÀNH

CHẤP NHẬN BẢO HÀNH

Trong vòng 24 giờ kể từ khi Link BM được mua trên hệ thống, khách hàng có quyền được bảo hành khi gặp các trường hợp sau:
1. Invite Link nhận BM không truy cập được (Link lỗi, Link hết hạn)
2. BM chưa có TKQC bị hạn chế quảng cáo (BM die - Không thể tạo TKQC)
3. BM có tài khoản quảng cáo bị vô hiệu hóa (BM live - Die TKQC)
4. Thông tin BM không đúng với thông tin trên Website (Ngày tạo, Limit...)
5. Add thẻ vào phương thức thanh toán trên BM bị từ chối (Chỉ áp dụng đối với BM có ghi Bao Add Thẻ Không Từ Chối trên nhãn sản phẩm)
(*) Đối với BM Xác Minh Doanh Nghiệp: Bảo hành 1 đổi 1 nếu bị mất tích xanh trong vòng 6 tháng kể từ khi mua BM trên hệ thống (Điều khoản này được chấp nhận nếu BM đó không được vi phạm các điều khoản bên mục từ chối bảo hành)

TỪ CHỐI BẢO HÀNH

Khách hàng không được bảo hành Link BM trong các trường hợp sau:
1. BM đã được bạn lên Camp (Kể cả bản nháp)
2. BM đã được bạn thêm thông tin thanh toán (Add thẻ)
3. BM đã được bạn tạo tài khoản quảng cáo
4. BM đã được bạn thêm tài khoản quảng cáo cá nhân của Via, Clone
5. BM đã được bạn tạo Pixel hoặc nhận Pixel từ BM khác
6. BM bị tụt ngưỡng
7. Mất tích xanh XMDN do mang giấy tờ + Website đi spam XMDN ở những BM khác
(*) Khi bao ngâm 24h: Nếu BM bị hạn chế quảng cáo hoặc Tài Khoản Quảng Cáo bị vô hiệu hóa, tuyệt đối không được tự ý kháng BM (TKQC). Nếu bạn đã nhấn kháng thì BM đó sẽ không được bảo hành.
© 2020-2021 All rights reserved.